Mali
Godišnje
400
1 gb
50 e-mail adresa
1 dodatna domena
3 MySQL baze
3 FTP računa
3 poddomene
3 parkirane domene

Naruči

Srednji
Godišnje
500
2 gb
100 e-mail adresa
3 dodatne domene
5 MySQL baza
5 FTP računa
5 poddomena
5 parkiranih domena

Naruči

Veliki
Godišnje
600
5 gb
150 e-mail adresa
5 dodatnih domena
10 MySQL baza
10 FTP računa
10 poddomena
10 parkiranih domena

Naruči

Biznis
Godišnje
800
10 gb
300 e-mail adresa
7 dodatnih domena
15 MySQL baza
15 FTP računa
15 poddomena
15 parkiranih domena

Naruči

Pro
Godišnje
1000
20 gb
500 e-mail adresa
20 dodatnih domena
20 MySQL baza
20 FTP računa
20 poddomena
20 parkiranih domena

Naruči

 

Sve cijene iskazane su u Kunama i uključuju PDV