PAKETI

prostor

e-mail adresa

dodatna domena

poddomena

parkirane domene

MySQL baze

FTP računi

Classic

kn400

godišnje

1GB

50

1

3

3

3

3

Extended

kn540

godišnje

2GB

100

3

5

5

5

5

Advanced

kn625

godišnje

5GB

150

5

10

10

10

10

Professional

kn800

godišnje

10GB

300

7

15

15

15

15

Enterprise

kn1.200

godišnje

20GB

500

20

20

20

20

20

Sve cijene izražene su sa PDV-om